LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

DỰ ÁN NỔI BẬT

TIN TỨC MỚI

TUYỂN DỤNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
Số lượng: 02 người MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Tham mưu cho Ban tổng giám đốc các chiến lược/phương án phát triển...
GIÁM ĐỐC KINH DOANH TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VS (VSGROUP INVEST)
Số lượng: 02 người MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Quản lý tất cả các mảng kinh doanh của tập đoàn bao gồm các công...
GIÁM ĐỐC CÔNG TY CẢNH QUAN VSETNATURE
Số lượng: 02 người MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lập kế hoạch phát triển cây kiểng, cảnh quan, hồ thủy sinh….., trình...

BÁO CHÍ NÓI VỀ CHÚNG TÔI