Thông báo về biện pháp giải quyết tranh chấp hợp đồng

– Căn cứ Bộ luật Dân sự và Luật Thương mại;

– Căn cứ Bộ luật Tố tụng dân sự và Luật Trọng tài thương mại; Nay Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư VS kính thông cáo đến Qúy đối tác, và nhà đầu tư một số nội dung về biện pháp giải quyết tranh chấp hợp đồng giữa Công ty chúng tôi và Qúy đối tác, nhà đầu tư. Cụ thể, chúng tôi kính thông cáo như sau:

1. Giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng cách khởi kiện vụ án đến Tòa án nhân dân Vừa qua công ty chúng tôi có thông báo công văn số : 029/TB-VS với phương án chi trả cho quý nhà đầu tư. Đối với các trường hợp nhà đầu tư không đồng ý với giải pháp công ty đưa ra, nếu cả hai bên đều không đạt được giải pháp thương lượng và hòa giải, thì mỗi bên tranh chấp có quyền khởi kiện vụ án tranh chấp về hợp đồng ra trước Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật. Hiện tại đã có một số đối tác , nhà đầu tư của công ty chúng tôi, không thống nhất được giải pháp thương lượng, nên đã tiến hành khởi kiện tại Tòa án nhân dân. Các vụ việc khởi kiện này, đã được Tòa án thụ lý giải quyết, và Tòa án đã công nhận các vấn đề đang tranh chấp liên quan đến công ty chúng tôi là dao dịch dân sự nên có các Quyết định đưa vụ án ra xét xử dân sự, theo đúng quy định của pháp luật.

2. Giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng cách khởi kiện đến Trung tâm trọng tài: Ngoài việc khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết, các bên tranh chấp có thể lập thỏa thuận trọng tài và làm Đơn khởi kiện đến Trung tâm trọng tài để yêu cầu Trọng tài viên giải quyết. Phán quyết của trọng tài là chung thẩm và được Cơ quan thi hành án của Nhà nước tổ chức thi hành.

3. Về việc đưa ra yêu cầu phản tố phù hợp với quy định pháp luật: Công ty chúng tôi có quyền đưa ra yêu cầu phản tố (nếu cần thiết) sau khi Tòa án đã thụ lý vụ án. Việc đưa ra yêu cầu phản tố (khởi kiện ngược lại đối với nguyên đơn) là cần thiết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp trước các hành vi vu khống, đe dọa, bôi nhọ, gây rối … trực tiếp cũng như trên các trang mạng xã hội. Các yêu cầu phản tố này sẽ do Tòa án xem xét và quyết định.

Trên đây là một số nội dung chúng tôi kính thông cáo đến Quý nhà đầu tư và đối tác, về việc giải quyết các tranh chấp hợp đồng, trên nền tảng văn hóa cư sử tử tế và thượng tôn pháp luật. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tin liên quan