VSNATURE TĂNG TỐC KHAI TRƯƠNG CHI NHÁNH SIÊU THỊ CÂY THỨ 6

Nhằm tạo môi trường sống xanh cho người tiêu dùng Việt, ngày 02/10/2022, sau 03 năm hoạt động tích cực cung cấp mảng xanh cho đời sống đô thị, hệ thống siêu thị cây xanh (VSGreen) của Công ty Cổ phần cảnh quan VSNature tiếp tục tăng cường mạng lưới khai trương mở bán hàng […]

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG HƯỚNG ĐẾN KINH TẾ XANH

Tăng trưởng xanh đã trở thành xu thế tất yếu, là một hướng tiếp cận mới trong tăng trưởng kinh tế nhằm đạt được thịnh vượng toàn diện cho các quốc gia. Việt Nam đang tiếp tục đà đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, đề cao chất lượng […]