THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH BẢN ÁN DÂN SỰ CÓ HIỆU LỰC CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH SỐ 228/2023/QĐST-DS

Vừa qua Công ty chúng tôi có thông báo công văn số : 029/TB-VS với phương án chi trả cho Nhà đầu tư NGUYỄN THỊ THANH TRÚC. Nhà đầu tư NGUYỄN THỊ THANH TRÚC không đồng ý với giải pháp công ty đưa ra, nếu cả hai bên đều không đạt được giải pháp thương lượng và hòa giải, thì mỗi bên tranh chấp có quyền khởi kiện vụ án tranh chấp về hợp đồng ra trước Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.
Hiện tại Nhà đầu tư NGUYỄN THỊ THANH TRÚC và công ty chúng tôi, không thống nhất được giải pháp thương lượng, nên đã tiến hành khởi kiện tại Tòa án nhân dân quận Tân Bình. Vụ việc khởi kiện này, đã được Tòa án thụ lý giải quyết, xét xử, và Tòa án đã công nhận các vấn đề đang tranh chấp liên quan đến công ty chúng tôi là giao dịch dân sự nên có các Quyết định bản án dân sự có hiệu lực pháp luật số : 228/2023/QĐST-DS, theo đúng quy định của pháp luật ngày 28/06/2023.
Trên đây là một số nội dung công ty kính thông cáo đến Quý nhà đầu tư và đối tác, về việc giải quyết các tranh chấp hợp đồng, trên nền tảng văn hóa cư cử tử tế và thượng tôn pháp luật. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

QĐ TOÀ- TRÚC
QĐ TOÀ- TRÚC

Tin liên quan