BAN LÃNH ĐẠO TẬP ĐOÀN VSGROUP INVEST

Chu_Tich_Truong_Ngoc_Anh
TRƯƠNG NGỌC ANH
CHỦ TỊCH SÁNG LẬP


PCT_Truong_Van_Man
TRƯƠNG VĂN MẪN
PHÓ CHỦ TỊCH
KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐẠI DIỆN PHÁP LÝ
PCT_Nguyen_Dinh_Tri
NGUYỄN ĐÌNH TRÍ
PHÓ CHỦ TỊCH


BOD_VScom_Truong_Pham_Ngoc_Duy
TRƯƠNG PHẠM NGỌC DUY
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VSCOM

BOD_Truong_Gia_Tran_Minh_Tam_
TRẦN MINH TÂM
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
TRƯƠNG GIA
BOD_VsMan_Tran_Thanh_Tu
TRẦN THANH TÚ
QUYỀN GIÁM ĐỐC VSMAN