VSGROUP INVEST THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Kể từ ngày 15/02/2023 Ông Trương Ngọc Anh (Chủ Tịch HĐQT) sẽ là người đại diện pháp luật mới của VSGROUP thay thế cho người đại diện pháp luật cũ là Ông Trương Văn Mẫn (Tổng Giám Đốc).

Trước tình hình biến động của kinh tế vĩ mô Thế Giới và chính sách thắt chặt tiền tệ của ngân hàng nhà nước. Ban điều hành VSGROUP INVEST quyết liệt đưa ra những giải pháp mạnh mẽ nhằm giúp Tập Đoàn tái cấu trúc để đảm bảo ổn định hoạt động kinh doanh.

Với cương vị là đại diện pháp luật của VSGROUP Ông Trương Ngọc Anh sẵn sàng đối mặt với khó khăn và thử thách, cùng tinh thần thượng tôn pháp luật VSGROUP.

Ông Trương Ngọc Anh tin rằng Tập Đoàn sẽ vượt qua khó khăn và tiếp tục tỏa sáng, mang lại công ăn việc làm cho người lao động, những trải nghiệm hạnh phúc cho hàng triệu khách hàng , nhà đầu tư và tiếp tục đóng góp vào sự phát triển kinh tế nước Việt Nam.

Tin liên quan